Predstavitev programa

DC Ω – MOJ DRUGI DOM :o)

Dnevni center za otroke in mladostnike DC Ω je socialnovarstveni preventivni program Centra za socialno delo Škofja Loka, ki deluje v dveh enotah na dveh lokacijah: na Partizanski cesti in v Podlubniku. V svoj dom prisrčno vabi otroke in mladostnike iz občine Škofja Loka, stare 6–18 let, pa tudi njihove starše. V naših prostorih ste dobrodošli vsak delovni dan med 13. in 19. uro.

V obeh enotah Dnevnega centra nudimo pomoč pri učenju, pomagamo otrokom in mladostnikom, da v miru napišete domačo nalogo, vam omogočamo, da poiščete kakšno dobro informacijo v literaturi ali na spletu. Poleg tega pa poskrbimo tudi za krepitev vaše socialne mreže in sprostitev. Vsak teden pri nas potekajo zelo zanimive delavnice, priložnostno pa tudi izleti, večdnevni tabori, akcije, tečaji, predavanja ipd. Otroci in mladostniki torej lahko izbirate med različnimi dejavnostmi, ki potekajo vsak dan ob stalni navzočnosti vsaj enega sodelavca Dnevnega centra, kakor tudi med takšnimi in drugačnimi vzporednimi dejavnostmi, ki jih organiziramo bodisi po dogovoru bodisi priložnostno.

S svojimi aktivnostmi želimo izboljšati pogoje za otrokov razvoj v družini, pomagati pri vključevanju v socialno okolje in preprečevati odklonska vedenja. Namen vseh naših aktivnosti je opremljanje mladega človeka za življenje v smislu razvijanja delovnih navad, prevzemanja odgovornosti, treninga socialnih veščin.

Prvič se otroci in mladostniki lahko oglasite sami ali skupaj s starši. Seznanili vas bomo z vsemi potrebnimi informacijami, hišnim redom in pravili ter vam v celoti predstavili naš topel dom. 

Lepo povabljeni!

Sodelavci DC Ω in DCM