Katalog informacij

Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa:
Center za socialno delo Škofja Loka
Naslov:
Partizanska cesta 1d
4220 Škofja Loka

Telefon: 04/ 5170 100
Telefax: 04/ 5170 110
Elektronski naslov: gpcsd.skofj@gov.si

Odgovorna uradna oseba:
Ivana Košir Erman, direktorica

Datum prve objave kataloga: 20.2.2006
Datum zadnje spremembe: 1.9.2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.gov.si/csd/skofj
http://www.csd-skofjaloka.si/

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Škofja Loka (pri pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja).

Splošni podatki o organu

Podatki o organizaciji:
Center za socialno delo Škofja Loka je javni zavod. Ustanovitelj Centra je Republika Slovenija.
Kratek opis delovnega področja: CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na:Seznam notranjih organizacijskih enot:
Center za socialno delo Škofja Loka nima notranjih organizacijskih enot.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:
Ivanka Bernik Peršin, socialna delavka, strokovna delavka za PSP
Tel.: 04 517 01 08
Faks.: 04 517 01 10
E-naslov: ivica.bernik-persin@gov.si

 

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

Informacije o javnih naročilih Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja si lahko preberete tukaj

Stroškovnik

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je v skladu z uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja brezplačno. Preberite več