Otroški dodatek

Otroški dodatek za 7. in 8. dohodkovni razred

S spremembami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se ponovno uvaja otroški dodatek za 7. in 8. dohodkovni razred.

Predlog zakona, zaradi ugodnih gospodarskih razmer predčasno odpravlja varčevalne ukrepe na področju otroških dodatkov.  Do otroškega dodatka bodo s prihodnjim letom upravičeni tudi otroci v družinah, katerih mesečnih dohodek ne presega 1.019,86 evrov na družinskega člana (za štiričlansko družino npr. 4.079,44 evrov na mesec). Upravičenci iz 7. in 8. dohodkovnega razreda, ki bodo vloge za otroški dodatek vložili v decembru 2017 bodo do otroškega dodatka upravičeni z mesecem januarjem 2018.