Reorganizacija centrov za socialno delo 

S 1.oktobrom 2018 bo v Sloveniji ustanovljenih 16 novih centrov za socialno delo, ki bodo nastali s spojitvijo sedanjih 62 centrov za socialno delo.

Na Gorenjskem bo ustanovljen Center za socialno delo Gorenjska, s sedežem v Kranju, Koroška cesta 19. Vanj se bodo spojili dosedanji centri za socialno delo iz Škofje Loke, Kranja, Radovljice, Tržiča in Jesenic, ki bodo postali enote novoustanovljenega Centra za socialno delo Gorenjska.

Reorganizacija posega samo v način delovanja in organiziranja centrov za socialno delo, ki bodo s tem postali učinkovitejši in uporabniku prijaznejši. Reorganizacija ne posega v same pravice uporabnikov – te ostajajo enake kot doslej in uporabniki jih bodo uveljavljali tam, kjer so to počeli do sedaj in pod istimi pogoji.

Sprememba organizacijske strukture bo med drugim podlaga za poenotenje dela in prinaša skupno splošno službo (kadrovska služba, računovodstvo, tehnična- administrativna služba), službo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in skupno strokovno službo, v okviru katere bodo vsem enotam (in posledično uporabnikom) na voljo strokovni delavci različnih profilov s specifičnimi znanji (psiholog, pravnik, specialni pedagog itd.)     

Zaradi uvajanja informacijske podpore reorganizaciji centrov za socialno delo je v prvem tednu oktobra 2018 predvidena nedostopnost Informacijskega sistema centrov za socialno delo (IS CSD). Prav tako v prvem tednu oktobra uporabniki ne bodo mogli oddajati e-vlog preko portala e-uprava.    

Nedelovanje sistema pa ne bo vplivalo na datume izplačil socialnih transferjev planiranih v mesecu oktobru, to pomeni, da datumi izplačil ostanejo nespremenjeni.