Občinska denarna pomoč

Center za socialno delo sodeluje pri dodeljevanju občinskih denarnih pomoči z dvema občinama in sicer z Občino Škofja Loka in Občino Železniki. V Železnikih je strokovna delavka članica komisije, v Škofji Loki pa vodi tudi upravni postopek, saj tako določa Odlok Občine Škofja Loka o dodeljevanju občinske denarne pomoči.

Občinska denarna pomoč je namenjena za:
- nakup šolskih potrebščin,
- ozimnice ali kurjave,
- stroške vezane na šolanje,
- doplačilo zdravstvenih storitev, nakup zdravil, ortopedskih pripomočkov,
- doplačilo stroškov zdravljenja odvisnosti enega ali več družinskih članov,
- topel obrok,
- kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Vloga za dodelitev občinske denarne pomoči se odda na predpisanem obrazcu, ki ga je možno
dobiti na Centru za socialno delo Škofja Loka. 

Kontakt: 
Barbara Bašelj Habjan
04/5170 121