Starševsko varstvo

Zavarovanje za starševsko varstvo

Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo vključujejo:

Do pravic, ki izhajajo iz zavarovanja za starševsko varstvo, so upravičene osebe, ki so vključene v zavarovanje za starševsko varstvo in imajo plačane prispevke za starševsko varstvo.
Vse pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo se uveljavljajo pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojno glede na materino stalno prebivališče oz. materino začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.

Pravice se lahko začnejo uveljavljati 60 dni pred predvidenim datumom poroda, ki je razviden iz materinske knjižice, katero naj stranka prinese s seboj. Vse potrebne obrazce vam izročimo na centru za socialno delo in vas seznanimo z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posamezne pravice ter vas opozorimo na obveznosti do delodajalca in vas seznanimo s posledicami zamude rokov.

Podrobnejše informacije o posamezni pravici in obrazci so na voljo na Spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/

Kontakt:
Jolanda Volčjak Bavdaž
04/5170 107