Preprečevanje nasilja v družini

Center za socialno delo se je dolžan na vsak primer nasilja v družini, o katerem smo obveščeni, odzvati in takoj začeti s postopki za zaščito žrtve nasilja na način, ki je zanjo varen. Center za socialno delo je dolžan ponuditi pomoč tudi povzročitelju, ki ga lahko usmeri v ustrezne izobraževalne, psihosocialne in zdravstvene programe. Posebne skrbi pri nudenju pomoči žrtvam nasilja so deležni predvsem otroci, starejše osebe in invalidi ter osebe, ki zaradi posebnih okoliščin niso sposobne poskrbeti zase. Kadar je žrtev nasilja otrok, imajo otrokove pravice prednost pred pravicami in koristmi drugih udeležencev postopka.

Poleg nalog nudenja pomoči žrtvam ima Center za socialno delo koordinativno in povezovalno vlogo pri obravnavi nasilja v družini.  Z namenom skupnega sodelovanja različnih inštitucij, Center za socialno delo pri obravnavi nasilja v družini oblikuje multidisciplinarni tim, v katerem sodelujejo predstavniki strokovnih služb in organizacij, ki lahko prispevajo k rešitvi problema. Cilj obravnave je zagotoviti celovito pomoč žrtvi, da se nasilje zaustavi in se vzpostavijo pogoji za varno življenje.

Naloge in medsebojno sodelovanje državnih organov in nevladnih organizacij pri obravnavi nasilja v družini ter ukrepe za varstvo žrtve nasilja v družini določa Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND).

Center za socialno delo lahko pomaga samo tistim žrtvam, za katere izve. Informacija o tem, da nekdo doživlja nasilje v družini pride do Centra za socialno delo na različne načine: žrtev sama pride po pomoč ali pa obvestilo prejme od drugih oseb, drugih služb in organizacij. Šesti člen ZPND govori o dolžnosti prijave, ki zavezuje vse organe in organizacije ter nevladne organizacije, da obvestijo Center za socialno delo, kadar zaznajo sum nasilja v družini. Če je zaznan sum, da je žrtev nasilja otrok, je zakonska dolžnost vsakogar, da o tem takoj obvesti policijo ali Center za socialno delo. Otrok je žrtev nasilja tudi, če je prisoten ali živi v okolju, kjer se izvaja nasilje.

Kaj se bo zgodilo, če se ob doživljanju nasilja obrnete po pomoč na Center za socialno delo?

Na prvem pogovoru s strokovno delavko boste dobili pomembne informacije za nadaljnje ravnanje:

 

Kontakt: 
Aleksandra Kafol
04/5170 117