Varstvo starejših

Področje dela s starejšimi vključuje različne oblike pomoči:
1. strokovna pomoč, ki je povezana z reševanjem osebnih stisk,
2. informiranje in pomoč pri nameščanju v dom starejših občanov.

Strokovna pomoč, ki je povezana z reševanjem osebnih stisk, obsega:
- organizacijo zagotovitve oskrbe starejšim ljudem v domačem okolju,
- pomoč pri uveljavljanju določenih pravic za izboljšanje materialnega stanja,
- pomoč pri urejanju medsebojnih odnosov v družinah, kjer živi starejša oseba v povezavi z drugimi družinskimi člani, ki ne živijo skupaj,
- pomoč pri reševanju težav v primerih nasilja v domačem okolju.

Kadar starejše osebe zaradi bolezni ali kakršnegakoli drugega razloga ne zmorejo več živeti same in poskrbeti za svojo oskrbo, se pogosto odločajo za namestitev v institucionalno varstvo. Javni socialno varstveni zavodi, ki so izvajalci te storitve, zagotavljajo svojim varovancem bivanje, primerno prehrano, potrebno pomoč in postrežbo, zdravstveno nego in oskrbo.

Na center za socialno delo se za ureditev namestitve v domsko varstvo lahko obračajo starejše osebe same ali njihovi svojci, sosedje, znanci... Tukaj dobijo vse potrebne informacije in pomoč pri urejanju vloge, namestitvi v institucionalno varstvo in oprostitvi plačila oskrbe. 

Kontakt:
Tadeja Skoko
04/5170 112