Varstvo otrok in družine

Izvajamo javna pooblastila in naloge, ki jih določa Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR). Lahko pa se vključite tudi v storitve, s pomočjo katerih se odpravljajo težave v družini in urejajo odnosi, z namenom krepitve vaših starševskih zmožnosti.