Odobritev pravnih poslov in privolitev k prodaji vrednostnih papirjev

Do polnoletnosti otroka njegovo premoženje upravljajo starši, ki smejo le s privolitvijo centra za socialno delo odsvojiti ali obremeniti stvari iz premoženja svojih otrok in to le zaradi njegovega preživljanja, vzgoje in izobrazbe ali če to zahteva kaka druga njegova korist.

Kontakt: 
Jelena Polak
04/5170 115