Posvojitve

Cilj posvojitve je poiskati otroku nadomestne starše pri katerih bo imel optimalne možnosti za zdravo rast in razvoj. S posvojitvijo nastanejo med posvojencem in posvojiteljem ter njihovimi potomci in sorodniki enaka razmerja kot med sorodniki.

Na ravni države je vzpostavljen enotni informacijski sistem v katerem so zbrani podatki o aktivnih vlogah za posvojitev, kar predstavlja bazo za iskanje primernih posvojiteljev.

Regijska skupinska priprava kandidatov za posvojitev:

Strokovni delavci Gorenjske regije na področju posvojitev vodijo skupna izobraževanja za skupino potencialnih posvojiteljev. Srečanja potekajo v obliki delavnic v sklopu katerih se kandidati seznanijo s tekočimi področnimi informacijami, si izmenjujejo izkušnje in so deležni medsebojne pomoči ter podpore v pripravi in posvojitvi otroka.

Kontakt:
Irena Pilar
04/5170 111