Skrbništvo nad mladoletnimi

Mladoletno osebo, ki nima staršev ali za katero starši ne skrbijo, postavi center za socialno

delo pod skrbništvo. Namen skrbništva nad mladoletnimi osebami je, da se s skrbjo, vzgojo in izobrazbo vsestransko razvije osebnost mladoletnih varovancev in da se varovanci usposobijo

za samostojno življenje in delo.
Skrbnik za poseben primer pa se postavi mladoletni osebi v primeru nasprotja interesov med njim in starši, najpogosteje za zastopanje v zapuščinskih zadevah po umrlem staršu.

Kontakt: 
Jelena Polak
04/5170 115