Ukrepi za zaščito pravic in koristi otrok

Po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in Konvenciji o otrokovih pravicah imajo starši pravico in dolžnost skrbeti za svoje otroke. V kolikor te pravice oz. dolžnosti ne izpolnjujejo in obstaja sum o neustreznem ravnanju, zanemarjanju, psihičnem ali telesnem nasilju je center za socialno delo dolžan poseči v njihovo skrb za otroke. Naloga centra za socialno delo je ugotavljanje in ocenjevanje otrokove ogroženosti, usklajevanje pomoči otroku in družini ali odločanje o potrebnem ukrepanju. S strokovnimi metodami socialnega dela z družino najprej poskušamo zagotoviti pomoč otroku skupaj v sodelovanju s starši, če so ti pripravljeni in zmožni sodelovanja. V nasprotnem primeru se odloča o ukrepih in posegih v družino zaradi zaščite otroka tudi proti volji staršev.

Kontakt: 
Mojca Virc
04/5170 125