Urejanje priznanja očetovstva

Za očeta otroka, rojenega izven zakonske zveze velja tisti, ki otroka prizna za svojega ali čigar očetovstvo se ugotovi s sodno odločbo. Očetovstvo se lahko uredi na centru za socialno delo, pri matičarju ali pa se otroka prizna za svojega v javni listini ali oporoki.

Večina staršev ureja očetovstvo otroka še pred njegovim rojstvom, ker je urejeno očetovstvo potrebno za koriščenje pravic iz starševskega varstva (očetovski dopust).

Ob urejanju očetovstva/materinstva staršem posredujemo potrebne informacije v zvezi z urejanjem pravic iz javnih sredstev in v primeru, da starša ne živita skupaj tudi informacije o ureditvi otrokovega statusa (zaupanje v oskrbo, preživnina in stiki).

Kontakt:
Irena Pilar
04/5170 111