Regijska koordinacija za obravnavo nasilja v družini in regijska interventna služba

Regijska koordinacija za obravnavo nasilja v družini

Deluje za območje celotne Gorenjske regije, ki zajema pet centrov za socialno delo: CSD Škofja Loka, CSD Kranj, CSD Tržič, CSD Radovljica in CSD Jesenice.

Najpomembnejše delovne naloge koordinatorja so prispevati k večji usklajenosti postopkov in krepitvi sodelovanja med različnimi institucijami in organizacijami, ki se vključujejo v obravnavo nasilja. Delo je usmerjeno v organiziranje in razvijanje mreže pomoči vsem, ki se soočajo z nasiljem. Naloge koordinatorja so vezane na nudenje strokovne podpore strokovnim delavcem, seznanjanje strokovne in laične javnosti o problematiki nasilja, organiziranje ter vzdrževanje mreže z drugimi službami, ki so vključene v problematiko, sodelovanje z institucijami na državni ravni, spremljanje in analiziranje stanja na področju nasilja v regiji.

Koordinator vodi tudi izvajanje regijske interventne službe za posredovanje v primerih družinskega nasilja izven poslovnega časa centrov za socialno delo Gorenjske.

Interventna služba za območje Gorenjske
V okviru interventne službe se izvajajo naloge posredovanja v nujnih in neodložljivih primerih, kjer gre za:
· mladoletnega otroka, ki je ogrožen, ostane brez staršev ipd.,
· žrtev nasilja v družini,
· osebo, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica in ostane brez varstva in oskrbe,
· starejšo osebo, ki je brez svojcev in se zaradi starostnih sprememb znajde v hudi stiski ali se izgubi.

Interventna služba se izvaja izven poslovnega časa centrov za socialno delo:
· ponedeljek, torek in četrtek od 15. ure do 7. ure zjutraj prihodnjega dne,
· sreda od 17. ure do 7. ure zjutraj prihodnjega dne,
· petek od 13. ure do ponedeljka do 7. ure zjutraj,
· vse dela proste dni in praznike,
· 24. in 31. decembra od 13. ure do 7. ure zjutraj prvega naslednjega delovnega dne.

Ker interventna služba izvaja le zgoraj navedene naloge v nujnih primerih je predvideno, da posreduje na pobudo policije. Če druge službe ugotovijo potrebo po vključevanju interventne službe se obrnejo na policijo, ki pokliče dežurno strokovno delavko.

Kontakt:
mag. Aleksandra Kafol
04/5170 117