Osebna pomoč

Osebna pomoč je namenjena osebam, ki so se zaradi različnih vzrokov in težav znašli v osebni ali socialni stiski in so ob strokovni pomoči pripravljeni spremeniti svoje vedenje in doživljanje ali urediti odnose z drugimi osebami v svojem okolju.

Osebna pomoč obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje njegovih socialnih zmožnosti. Oblika pomoči je odvisna od vrste težav in sposobnosti posameznika za sodelovanje. 

Storitev se izvaja na podlagi sklenjenega dogovora, s katerim se posameznik zaveže k aktivnemu reševanju svojih osebnih stisk in težav.  

Kontakt:
Petra Kurnjek Hrnčič 
04/5170 118