Pomoč družini za dom

Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju. 

Za storitev se mora posameznik, par ali družina odločiti prostovoljno. S strokovno delavko se dogovorijo o ciljih tovrstne pomoči, izdelajo načrt za spremembe in ob koncu storitve ocenijo uspešnost pomoči.

Kontakt:
Petra Kurnjek Hrnčič
04/5170 118