Zaposleni

 

priimek in imepodročje delaelektronska poštatelefonpisarna *
KOŠIR ERMAN IVANA direktorica ivana.kosir-erman@gov.si 04/5170 101 2.05
ŠTUPNIKAR SILVA tajništvo gpcsd.skofj@gov.si 04/5170 100 2.06
KONDIČ KAJA administracija kaja.kondic@gov.si 04/5170 132 K.04
BERNIK PERŠIN IVANKA prva socialna pomoč ivica.bernik-persin@gov.si 04/5170 108 P.01
POLAK JELENA pravnica - odobritev pravnih poslov, skrbništvo za posebni primer jelena.polak@gov.si 04/5170 115 2.07
KURNJEK HRNČIČ PETRA psihologinja petra.kurnjek@gov.si 04/5170 118 2.03
VIRC MOJCA varstvo in zaščita otrok  mojca.virc@gov.si 04/5170 125 1.04
TROBEVŠEK MARIJA pravice iz javnih sredstev Z, Ž, T, oprostitev plačila institucionalnega varstva marija.trobevsek@gov.si 04/5170 103 P.04
BAŠELJ HABJAN BARBARA obravnava otrok s težavami v odraščanju, odvisnost od nelegalnih drog barbara.baselj-habjan@gov.si 04/5170 121 1.03
SKOKO TADEJA

nasilje v družini, varstvo odraslih oseb

tadeja.skoko@gov.si 04/5170 112 P.05
KOCJANČIČ SUZANA

 varstvo družine, urejanje stikov

suzana.kocjancic@gov.si 04/5170 105 2.04
PILAR IRENA urejanje preživnin, priznanje očetovstva, rejništvo, posvojitve irena.pilar@gov.si 04/5170 111 1.01
BOGATAJ ANDREJA pomoč osebam s posebnimi potrebami, pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju andreja.bogataj@gov.si 04/5170 119 2.01
VOLČJAK BAVDAŽ JOLANDA starševsko varstvo jolanda.volcjak@gov.si 04/5170 107 P.02
BERNIK BARBARA pravice iz javnih sredstev P, R, S b.bernik@gov.si 04/5170 113 1.02
KRISTAN MAJA pravice iz javnih sredstev A – Č, V maja.kristan@gov.si 04/5170 120 1.02
JEZERŠEK MARIJA pravice iz javnih sredstev L – O, U marija.jezersek@gov.si 04/5170 109 2.02
ERŽEN MARIJA

nadomešča ABRUČ NIKA
pravice iz javnih sredstev D - I, Šp-Šu marija.erzen@gov.si

nika.abruc@gov.si
04/5170 133 2.02
VIDIC ANA

nadomešča ŠUBIC NIKA
pravice iz javnih sredstev J, K, Ša-Šo ana.vidic1@gov.si

nika.subic@gov.si
04/5170 130 P.04
KAFOL ALEKSANDRA regijska koordinatorica za obravnavo nasilja aleksandra.kafol@gov.si 04/5170 117 2.08
KRELJ ZALA skrbništvo zala.krelj@gov.si 04/5170 106 P.06
BITENC MATEJA informator - pravice iz javnih sredstev,  pokazenska pomoč, soc. aktivacija mateja.bitenc@gov.si 04/5170 131 P.03
ŽIBERT VESNA vodja dnevnega centra vesna.zibert@gov.si 04/5170 127 K.01
MRAK MARINA enota DC OM  dcom.loka@gmail.com 08/1811
135
K.01
 FIJAVŽ KARMEN  enota DCM Podlubnik  dcm.podlubnik@gmail.com  08/2055 547  enota DCM Podlubnik

* K - klet, P - pritličje, 1 - 1. nadstropje, 2 - 2. nadstropje

SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH (28. čl. ZUP)

Soba*Ime in priimekPooblaščena oseba
2.05 Ivana KOŠIR ERMAN, univ. dipl. psihologinja direktorica
P.01 Ivanka BERNIK PERŠIN, soc. delavka v času odsotnosti direktorice

 

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA VODENJE POSTOPKA (30. čl. ZUP)

Soba*Ime in priimekUpravna zadeva
1.02 Barbara BERNIK, univ. dipl. soc. delavka pravice iz javnih sredstev
2.02 Marija ERŽEN, dipl.upr.org pravice iz javnih sredstev
P.04 Ana VIDIC, dipl.upr.org pravice iz javnih sredstev
1.02 Maja KRISTAN, dipl. soc. delavka pravice iz javnih sredstev
2.02 Marija JEZERŠEK, soc. delavka pravice iz javnih sredstev
P.02 Jolanda VOLČJAK BAVDAŽ, dipl.org. menedžerka starševsko varstvo
1.04 Marija TROBEVŠEK, univ.dipl. soc. delavka zaščita in varstvo otrokovih koristi
1.01 Irena PILAR, soc.delavka rejništvo, posvojitve
1.03 Barbara BAŠELJ HABJAN, univ.dipl.soc. delavka oddaja otrok v zavod
2.07 Jelena POLAK, univ. dipl. pravnica skrbništvo, odobritev pravnih poslov
P.06 Zala KRELJ, univ.dipl.sociologinja skrbništvo
2.01 Andreja BOGATAJ, univ. dipl. pedagoginja oprostitve, status invalida

* K - klet, P - pritličje, 1 - 1. nadstropje, 2 - 2. nadstropje