Skupina za samopomoč - duševno zdravje

Skupina je namenjena osebam z dolgotrajnimi in hudimi težavami v duševnem zdravju. Je pol-zaprta, kar pomeni, da se ob izpisu enega člana sprejme novega, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje: izkušnja dolgotrajnih težav v duševnem zdravju, odsotnost odvisnosti ter povprečne intelektualne sposobnosti. Program pripomore k aktivaciji posameznika, k novo vzpostavljenim socialnim stikom, k zmanjšanju števila hospitalizacij- če do nje pride, je le ta krajša.

Člani sodelujejo pri sestavljanju programa katerega vsebina odraža interese, želje ter potrebe članov. Skupina se osredotoča na skrb za kvaliteto odnosov do sebe in drugih, na učenje izražanja občutkov in čustev, na pridobivanje znanja o boleznih in zdravljenju, zmanjševanje stigmatizacije, razvijanje občutka vplivanja na lastno življenje, krepitev pozitivne samopodobe, na pomoč pri osebnih stiskah in v družinskih odnosih. Delo v skupini je strukturirano in poleg rednih tedenskih srečanj ter delovnih terapij, se člani udeležujejo tudi raznovrstnih dejavnosti ob koncu tedna. Namen je namreč utrjevati kohezivnost skupine in zmanjševati občutek socialne izolacije.

Kontakt:
Andreja Bogataj
04/5170 119