Vključevanje v samostojno življenje

Program je namenjen blaženju socialnih in psihičnih posledic socialne izključenosti in stigmatizacije določenih skupin prebivalstva (invalidnih oseb, brezdomcev, oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, oseb z različnimi odvisnostmi, otrok in mladostnikov iz socialno šibkejših družin, oseb, ki so postavljene pod skrbništvo, starostnikov in drugih), ki zaradi specifičnega načina življenja izstopajo iz običajnega okolja. Program se izvaja v okviru občinskega programa javnih del in prostovoljcev.

Programske aktivnosti so usmerjene k konkretni pomoči glede na potrebe uporabnika s poudarkom na učenju samostojnega življenja kot na primer: pomoč pri vsakdanjih opravilih, smotrno načrtovanje in trošenje denarja, pomoč pri vključitvi v socialne aktivnosti in krepitev socialnih stikov, družabništvo, zagotavljanje učne pomoči in osebna asistenca… Namen programa je preprečevanje socialne izključenosti zaradi težav, ki jih imajo uporabniki, nudenje pomoči pri izboljševanju kvalitete življenja, pomoč pri vključevanju v delo in skupnost, krepitev socialne mreže. V okviru programa se vključene uporabnike usposablja za čim bolj samostojno in aktivno življenje ter se jih motivira za aktivno reševanje lastnih socialnih stisk.

Kontakt:
Zala Krelj
04/5170 106